Vidoeski et al. 1986

Bibliografia:

Božo Vidoeski/Todor Dimitrovski/Kiril Koneski/Krum Tošev/Rada Ugrinova-Skalovska, Pravopis na makedonskiot literaturen jazik, Skopje: Prosvetno delo 1986.

Bibliografia tradotta:

L'ortografia della lingua macedone.

Lingua della risorsa: Macedone

Livello di affidabilità della fonte: Fonte autorevole

Anno: 1986

Tipo: Altro