Colón 2001

Bibliografia: Germán Colón, Traduir i traducció en català, amb una ullada a les llengües romániques veïnes, in Tomàs Martínez Romero/Roxana Recio (eds.), Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula, Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2001, pp. 153-171.

Lingua di interesse: Catalano

Lingua della risorsa: Catalano

Livello di affidabilità della fonte: Fonte autorevole

Anno: 2001

Tipo: Studio