Gałkowski 2011

Bibliografia: Artur Gałkowski, Włoszczyzna w Polszczyźnie - italianizmy w polskiej leksyce apelatywnej i proprialnej, in "Rozprawy Komisji Językowej" 57, 2011, pp. 43-55.

Lingua di interesse: Polacco

Lingua della risorsa: Polacco

Livello di affidabilità della fonte: Fonte autorevole

Anno: 2011

Tipo: Studio