Sočanac 2004a

Bibliografia: Lelija Sočanac, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri. S rječnicima talijanizama u standardnom hrvatskom jeziku i u dubrovačkoj dramskoj književnosti, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2004

Bibliografia tradotta: Contatti linguistici croato-italiano. Con un dizionario di italianismi nella lingua standard croata e nella letteratura drammatica di Dubrovnik

Lingua di interesse: Croato

Lingua della risorsa: Croato

Livello di affidabilità della fonte: Fonte autorevole

Anno: 2004

Tipo: Studio